2015 Sibelius 150-årsjubileum

Historia

År 2015 firade alla finländska kulturorganisationer Jean Sibelius 150-årsjubileum. Helsingfors stadsorkester inledde firandet redan år 2014 med kammarmusikevenemanget XVI Panorama Filharmonica i Ateneums konstmuseum. I museets salar klingade musik av Sibelius.

Under jubileumsåret framförde orkestern Sibelius symfonier. Man gav även specialkonserter. I början av augusti reste orkestern för första gången till Mexico, där man på Sibelius 150 år-konserter framförde bl.a. violinkonserten och alla symfonierna. Solist var Baiba Skride, konsertsal var Palacio de Bellas Artes.

I augusti framförde orkestern och kören Ylioppilaskunnan laulajat Kullervo på Senatstorget, i samband med Helsingfors festspel. Orkestern deltog även i Sibelius-festivalen i Lahtis med TapiolaLuonnotar och Lemminkäinen. Dirigent var Leif Segerstam. Solist i Luonnotar var Anu Komsi. I november framförde HSO violinkonserten. Solist var Pekka Kuusisto, som år 1995 vunnit Sibelius-violintävlingen.

Under orkesterns tidiga skeden var Sibelius personligen involverad. Från och med 1890-talet dirigerade han sina egna verk, och HSO deltog i hans kompositionskonserter. Helsingfors stadsorkester har således uruppfört en stor del av Sibelius kompositioner. Sibelius arbetade även som lärare i musikteori vid Kajanus orkesterskola. Tonsättarmästaren deltog i turnén till Paris år 1900 som vicedirigent. Då han år 1955 fyllde 90 tog han emot orkesterns musiker i sitt hem, Ainola.

Efter tonsättarens död har stadsorkestern hållit sin Sibeliustradition vid liv i form av konserter, inspelningar och konsertturnéer. HSO har framfört Sibelius musik i många länder från Sydamerika till Japan.

Text: Salla Viitanen