Musikhusets aktörer startar Orkesterakademin

Historia

Helsingfors stadsorkester, Radions symfoniorkester och Sibelius-Akademin startade ett även internationellt sett unikt samarbete i och med bildandet av Orkesterakademin. I Orkesterakademin samarbetar musikelever med symfoniorkestrarnas proffsmusiker och får handledning av dem. HSO och RSO arrangerar årligen provspelningar för orkesterinstrumentelever. På basen av provspelningarna väljs ett antal elever att bli gesäller som i sina studier bekantar sig med arbetslivet och får tips för provspelningar. Vartannat år får dirigent- och kompositionselever tillgång till antingen HSO eller RSO. Orkesterakademin har som mål att långsiktigt utveckla orkestermusikers, dirigenters och tonsättares skolning att bättre motsvara orkestrarnas behov samtidigt som den tar fasta på vad som väntar i det praktiska arbetslivet.