Gudbarnsprojektet fortsätter år 2020

Historia

Den av Helsingfors stadsorkester år 2000 startade gudbarnsverksamheten fick en fortsättning år 2020. Alla år 2020 födda Helsingforsbarn fick via barnrådgivningarna en inbjudan att bli HSO:s gudbarn. Samtidigt började Helsingfors stad med samarbetspartners att förbereda en årlig gudbarnsverksamhet i vilken olika kulturområden kan delta en åt gången.