Konsertturné i hemstaden

Historia

I början av december 2019 gjorde HSO en efterlängtad konsertturné i sin hemstad. Efter konserterna i Nordhuset och Kårböle kyrka återvände orkestern till Musikhuset för att den 8.12. ge en konsert som uppmärksammade Sibelius födelsedag och Den finländska musikens dag. I konserten i Musikhuset framfördes turnérepertoaren åt en fullsatt sal. Turnén genomfördes ovanligt nog utan dirigent. HSO:s musiker fokuserade på att lyssna in varandra och vara i samverkan.

 

Jean Sibelius Symfoni nr 3, ett verk som HSO år 1907 hade uruppfört under tonsättarens egen ledning, utgjorde turnékonserternas hörnsten. Turnén fick en egen historisk resonans i och med att man i repertoaren även tagit med Sibelius hundra år tidigare uruppförda Sex humoresker. Violinsolist i humoreskerna var Alina Pogostkina, förstapristagare i Sibelius-tävlingen år 2005.