HSO representerar Finland i London

Historia

År 1934 gjorde Helsingfors stadsorkester en konsertresa med tonvikt på Sibelius till London. Initiativtagare var dåvarande chefdirigent Georg Schnéevoigt. Resan genomfördes i samarbete med en agentur i London och Finlands ambassadör i London, G.A. Gripenberg. Sibelius själv deltog inte i resan.

Konsertresan fick statligt understöd. Man samlade även in privata understöd. Flera instanser upplevde att det i grunden handlade om att marknadsföra Finland, och ex. näringslivet bidrog därför med stora summor. Turnéns nationalistiska anda underströks av att man valt att kalla orkestern på engelska för ”Finnish National Orchestra”

Programmet bestod till stor del av verk av Sibelius: bl.a. symfonier, Tuonelas svanPohjolas dotter och Nattlig ritt och soluppgång. På Sibelius egen rekommendation framfördes dock även verk av bland annat Klami, Raitio och Palmgren.

Konserterna sålde väl, men konserterna med betoning på Sibelius blev de mest populära. Kritiken var alltigenom god. De tre konserterna i London skildrades i hundratals artiklar och essäer i utländsk press. Även den finländska pressen inspirerades att skriva om resan. Publiken i London reagerade speciellt positivt på orkesterns framföranden av verk av Sibelius.

Källa: Einari Marvia & Matti Vainio-Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982
Bild: Stadsorkesters arkiv