Johan Svendsen gästdirigerar

Historia

I april 1886 gav norrmannen Johan Svendsen två kompositionskonserter i Helsingfors. Kajanus och Svendsen var vänner, det var alltså självklart att man skulle använda orkesterföreningens orkester. På konsertprogrammen fanns bl.a. Svendsens två symfonier, de norska rapsodierna 2 och 3 samt Romans för violin och orkester. Sistnämnda verk var välbekant för publiken, ett par år tidigare hade det framförts i Helsingfors av den belgiska mästarviolinisten Eugene Ysaÿe.

Källa: Seija Lappalainen – Tänä iltana Yliopiston juhlasalissa