Kullervo

Historia

28.4.1892

Sibelius egentliga debut som dirigent, samt som dirigent av ett uruppförande av ett eget verk. Sångsolister var Emmy Achté och Abraham Ojanperä. Redan före konserten förklarade dagstidningarna att Kullervo innebar ”den finska tonens” födelse. Enligt tidningen Uusi Suometar kände alla närvarande att man kunde fira ”den finländska instrumentalmusikens dopfest”.

Konserten innebar Sibelius genombrott trots att verkets ämne och musik inte väckte enbart förtjusning. Men enligt Oskar Merikanto i Päivälehti rörde det sig dock om det verkningsfullaste verk som en finländare någonsin skapat. 

Text: Timo Virtanen
Bild: Nationalbiblioteket