Symposium bildas

Historia

Numera är Robert Kajanus ihågkommen även för sina fritidssysselsättningar. Från och med 1890-talet framåt hade han ett nära samarbete med Sibelius, och tillsammans med Axel Gallén utgjorde trion kärnan i den så kallade Symposium-gruppen. Den bestod av fennomant sinnade konstnärer som brukade debattera aktuella ämnen i restaurangerna Kämp, König och Catani eller på konstnärsklubben Pirtti. Praktiskt taget alla betydande finländska konstnärer hörde till gruppen eller brukade åtminstone någon gång gästa symposierna; av dessa kan nämnas bröderna Järnefelt, Eino Leino och Juhani Aho. Ibland dök även Oskar Merikanto upp. Gruppen existerade från och med år 1892 till ungefär år 1895.

En del av gruppens medlemmar hörde till Tusby träsks konstnärskoloni. Vid Tusby träsk bodde förutom Sibelius även Juhani Aho, Pekka Halonen och Armas Järnefelts bror Eero. På 1890-talet präglades konstnärskolonin starkt av strävanden att främja den finska kulturen, inklusive karelianismen. De olika konstnärsfamiljerna stod i nära kontakt med varandra även tack vare släktskap. Framförallt släkterna Järnefelt och Sibelius bands tätt ihop på grund av äktenskap.

Källor: Matti Vainio – Nouskaa aatteet!, webbsajten sibelius.fi & Riitta Konttinen – Onnellista asua maalla. Tuusulanjärven taiteilijayhteisö