Pelléas och Mélisande, orkesterisvit, violinkonsert (reviderad version f.f.g. i Finland) (dirigent: Kajanus)

Historia

Före orkestersviten uruppfördes i Helsingfors den 12.3.1906 hade musiken till Pelléas och Mélisande enligt Helsingin Sanomats Otto Kotilainen ”redan gjort sitt glada fälttåg i Europas städer, överallt väckande stor förtjusning”.

I samma konsert spelades den reviderade versionen av violinkonserter för första gången i Finland. Solist var tysken Hermann Grevesmühl. Kotilainen fann konserten ”storartad”, den var ”som en symfoni med ett kraftfullt och seriöst programinnehåll, en symfoni i vilken violinen har en mäkta vägande uppgift.”

Text: Timo Virtanen 
Bild: Nationalbiblioteket