Pro Filharmonia grundas

Historia

1.12.1993 grundades Helsingfors stadsorkesters alltjämt aktiva understödsförening Pro Filharmonia. Föreningen organiserar bl.a. konsertresor, och införskaffar värdeinstrument för orkesterns bruk.

Det första värdeinstrumentet, en violin tillverkad av Michele Deconet år 1770, införskaffades år 1999. I fortsättningen har orkesterns musiker haft tillgång till en Haahti-violin från år 2003, en Giacomo Rivolta-cello från år 1810, och en Tecchler-altviolin från år 1741. Med andra ord kan man höra föreningens verksamhet i orkesterns klang.

Numera utdelar föreningen även stipendier åt sina musiker. Dessa ges exempelvis för att bekosta fortsättningsstudier eller för instrumentvård. I samband med stadsorkesterns konserter säljer Pro Filharmonia kvalitetsskivor i Musikhusets foajé.

Föreningens verksamhets avsikt är ”att skapa och upprätthålla kontakter mellan konsertpubliken och Helsingfors stad, stöda orkesterns musikers professionella utveckling, främja konsertmusiken som en hobbyverksamhet samt sprida kännedom om konsertmusik.”

År 2015 hade föreningen över 450 medlemmar.

Källor: Pro Filharmonias egna dokument samt föreningens webbsajt