Sibelius 50-årsfestkonsert: symfoni 5, första versionen, Oceaniderna (f.f.g. i Finland). Serenaderna 1 och 2 för violin och orkester (solist: Richard Burgin)

Historia

Det fanns mycket att rapportera om i anledning av tonsättarens 50-årsdag den 8.12.1915. Evenemang arrangerades runt Finland. Alla hälsningar och tal som hölls på festkonserten och banketten efteråt tog lejonparten av spaltutrymmet - Sibelius nya kompositioner hamnade i skymundan.

Oceaniderna hade uruppförts i Norfolk i Förenta staterna sommaren innan. Verket är ett av tonsättarens mest centrala, men det kommenterades av kritikerna endast i förbifarten. Samma öde drabbade den femte symfonin. Sibelius kallades för Finlands ”största son” och en tonsättarmästare av världsklass. Stora ord betydde dock inte så mycket för Sibelius, som var så missnöjd med sin symfoni att han skrev om den. Den nya versionen uruppfördes i Åbo exakt ett år senare.

Text: Timo Virtanen
Bild: Stadsorkesters arkiv