Skolkonserterna kommer tillbaka

Historia

År 1949, under Martti Similäs period, återupplivade stadorkestern Georg Schnéevoigts idé om konserter för skolelever. Konserterna gavs ungefär en gång i månaden. De innehöll en inledande presentation på antingen finska eller svenska. Konserterna hade för det mesta ett tema som tog fasta på en viss tidsperiod såsom medeltiden, renässansen eller klassismen. Efterfrågan blev stor. Målsättningen var att uppfostra en ny generation av konsertbesökare. Helsingfors stad började samtidigt även annars överväga olika möjligheter att bidra till ungdomens musikfostran.

I december 1952 dirigerade en ung Paavo Berglund en av de konserter som Helsingfors stadsorkester riktade skolelever. 

Källor: Einari Marvia & Matti Vainio – Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982