Stadsorkesterns sista uruppförande av ett verk av Sibelius, Ett ensamt skidspår

Historia

Ett ensamt skidspår, arrangemang för recitatör, stråkorkester och harpa (dirigent Martti Similä)
19.12.1948

Det sista verk av Sibelius som stadsorkestern uruppförde var tonsättarens arrangemang av sin melodram för recitatör och piano från år 1925. I arrangemanget för recitatör, stråkorkester och harpa lästes Bertel Gripenbergs dikt av Ella Eronen.

I Uusi Suomi gav Yrjö Suomalainen säkerligen uttryck för många lyssnarens åsikt: ”även det minsta av Sibelius verk är självfallet intressant i vilket sammanhang det än ges… I det asketiskt simpla arrangemanget kan man lätt uppfatta sinnlighet och en levande skaparkraft…” Ännu efter att den åttonde symfonin kört på grund och produktionen börjat sina var det möjligt att uppfatta Sibelius ”levande skaparkraft”.

Text: Timo Virtanen
Bild: Stadsorkesters arkiv