Stadsorkestern börjar ge konserter i Finlandiahuset

Historia

Att få ett konserthus till Helsingfors var ingen enkel historia: processen varade i över 70 år och krävde en enorm insats av kulturfolket. Idén att bygga ett kongress- och konserthus dök upp redan under Robert Kajanus period.

Ärendet var på tapeten även under Schnéevoigts period. År 1937 föreslog musiknämndens ordförande Eino Suolahti ett konserthusbygge. Året därpå tillsattes en kommission som skulle förbereda projektet. En lämplig tomt reserverades. Planeringskommissionen dröjde dock med sitt beslut eftersom den först ville bekanta sig med motsvarande projekt i de andra nordiska länderna. Ärendet bordlades.

År 1946 gjordes ett nytt försök. Denna gång tillsattes ett utskott, och denna gång var även Yleisradio involverad. Men konserthusplanen sattes åt sidan till förmån för utvidgningen av Helsingfors Mässhall.

1954 lyftes konserthusfrågan fram i en ledare i tidningen Helsingin Sanomat. Stadsstyrelsen tillsatte en ny kommitté. En faktor i diskussionen blev det s.k. tredje orkesterkriget, alltså tanken att RSO och HSO borde förenas. Projektet gick i stöpet bland annat för att man inte ville slå orkestrarna samman.

Sommaren 1961 presenterades Alvar Aaltos nya stadsplan för Helsingfors centrumområde. I stadsplanen hade Tölövikens strand reserverats för olika byggnader för kulturverksamhet.

I början av år 1962 tog Helsingfors stadsråd initiativet till uppförandet av ett kongress- och konserthus i vilket även Nationaloperan skulle ges utrymmen. Det rekommenderades att huset byggs på Tölövikens strand, helt i enlighet med Aaltos stadsplan. Ur projektet droppades dock förslaget att ge även Nationaloperan utrymmen. Efter flera politiska turer godkändes uppförandet av Finlandia-huset.

Byggandet inleddes, som Matti Vainio formulerat det, ”plågsamt långsamt” först i slutet av 1960-talet. Projektet färgades av politiska stridigheter - husbygget försökte flera gånger stoppas. Ett eget problem gällde frågan om byggnadens primära avsikt. Skulle den vara för kongress- eller för konsertbruk?

Byggnaden stod färdig först på 1970-talet. I samband med invigningen arrangerades en kompositionstävling. Finlandiahuset invigdes med en symfonikonsert den 2.12.1971 och en popkonsert den 5.12.1971. Helsingfors stadsorkester hade äntligen fått ett eget konserthus.

Källa: Einari Marvia & Matti Vainio - Helsingin kaupunginorkesteri 1882-1982