Susanna Mälkki tilldelas Nordiska rådets musikpris

Historia

Dirigent Susanna Mälkki tilldelades Nordiska rådets musikpris år 2017. I sina prismotivering lyfte juryn fram Mälkkis betydande internationella karriär och att hon hade berikat den klassiska musikens fält:

”- - - Susanna Mälkki, som är chefsdirigent för Helsingfors stadsorkester, första gästdirigent för Los Angeles Philharmonic, gästdirigent på högsta nivå över hela världen och en ambassadör för samtida nordisk musik, [tillför] friska fläktar och nya perspektiv till sitt verksamhetsfält, men alltid med fokus på det som är den verkliga kärnan – musiken. Därmed har hon även blivit en sådan inspirerande och innovativ förebild som den samtida och den klassiska musikens framtid behöver.”

Nordiska rådets musikpris utgjorde en fortsättning på de internationella hedersbetydelser Mälkki hade fått året innan. År 2016 valde den ansedda tidskriften Musical America Mälkki till Årets dirigent, och tidigare samma år hade hon tilldelats hedersorden Chevalier de la Légion dhonneur.