Finland100 och Helsingfors-variationer

Historia

I samband med Finlands självständighets 100-årsjubileum inledde Helsingfors stadsorkester beställningsprojektet Helsingfors-variationer. I början av år 2017 beställde HSO sex kompositioner av sex finländska tonsättare. Verken framförs av HSO 2019-2022. Varje tonsättare skall skriva ett högst femton minuter långt beställningsverk som måste vara inspirerat av en före år 1945 skriven finländsk komposition. Hösten 2019 beställdes ytterligare sex verk av sex andra tonsättare. Dessa beställningsverk kommer att uruppföras 2022-2025.

Helsingfors-variationernas tonsättare och beställningsverkens uruppförandeår:

hösten 2019: Lotta Wennäkoski
våren 2020: Kimmo Hakola
hösten 2020: Antti Auvinen
våren 2021: Matthew Whittall
hösten 2021: Seppo Pohjola
våren 2022: Sampo Haapamäki

hösten 2022: Jukka Linkola
våren 2023: Minna Leinonen
hösten 2023: Olli Virtaperko
våren 2024: Jennah Vainio
hösten 2024: Outi Tarkiainen
våren 2025: Jouni Hirvelä