Symfoni 5, den slutliga versionen, Humoresker för violin och orkester (solist: Paul Cherkassky)

Historia

Kritikerna hyllade med en mun den femte symfonins slutliga ”komprimerade” version. I Helsingin Sanomat skrev Leevi Madetoja att det i denna musik finns ”något övernaturligt klart och samtidigt enkelt, gudomligt naivt - det behöver knappast påpekas att denna egenskap utgör en av hörnstenarna i den allra högsta konsten.”

Text: Timo Virtanen
Bild: Nationalbiblioteket