Jägarmarsch för manskör och orkester

Historia

Sibelius politiskt känsliga komposition uruppfördes med orkesterackompanjemang på en fest den 20.4.1918 arrangerad till ära för de tyska trupper som deltagit i inbördeskriget. Den ”personliga och vackra stridssången” dirigerades av tonsättaren ”i snabbt tempo med en elektrifierande verkan”

Text: Timo Virtanen
Bild: Stadsorkesters arkiv