Symfoni 6, Valse chevaleresque, Suite caractéristique, Suite champêtre

Historia

Den sjätte symfonin uruppfördes på en konsert som i övrigt innehöll allehanda småstycken. Evert Katila noterade i Helsingin Sanomat att symfonin hade en rofylld atmosfär, den var ”skir som en klar finsk sommardag”. Valse chevaleresque är en stiliserad wienervals vars Strauss-allusioner ”tonsättar-dirigenten ytterligare underströk”. I de små orkestersviterna noterade Katila att tonsättaren inte förblivit helt opåverkad av shimmy och jazz. Konserten kompletterades av rokokopastischen Autrefois (Scène pastorale) som redan hade uruppförts på en vernissage. 

Text: Timo Virtanen
Bild: Sibeliusmuseum