Morceau romantique sur un motif de M. Jacob von Julin

Historia

Sibelius visste knappast själv att hans uppträdande på den av Mannerheims barnskyddsförbund arrangerade galatillställningen i Börshuset den 9.3.1925 skulle bli sista gången han dirigerade Helsingfors filharmoniker och sista gången han överhuvudtaget ledde en orkester. Evenemanget var arrangerat i anledning av byggandet av barnsjukhuset Barnens borg.

Efter ett par korta, populära orkesternummer dirigerade maestron som ett avslutande överraskningsnummer en liten vals som bottnade i ett tema gett av industrimannen och hobbymusikern Jacob von Julin. Valsens manuskript auktionerades ut efter framförandet. Den stora köpesumman gick till barnsjukhusprojektet.

Text: Timo Virtanen
ild: Stadsorkesters arkiv