Symfoni 7, Tapiola och Stormen-uvertyr (alla f.f.g. i Finland) (dirigent: Kajanus)

Historia

Tapiola hade uruppförts i New York i januari 1926 under ledning av Walter Damrosch. Finlandspremiären den 25.4.1927 väckte positivt förvirrade reaktioner. Heikki Klemetti konstaterade poetiskt i Uusi Suomi: ”För den som har öron att höra ödemarkens röst talar den ett oförglömligt diktspråk”.

Musiken till William Shakespeares pjäs Stormen hade i sin tur uruppförts på Kungliga teatern i Köpenhamn i november året innan. Sjunde symfonin hade däremot uruppförts redan tre år tidigare i Stockholm under ledning av tonsättaren. Då hade verket titeln ”Fantasia sinfonica”.

Helsingin Sanomats Leevi Madetoja noterade inledningens ”stegrade längtan efter det oändliga” och talade om ”kyrkomusik i ordets allra bästa bemärkelse”. Men för Klemetti var symfonin, liksom konsertens övriga verk, gåtfull och problematisk. ”Kanske det handlade om människor: kanske rentav om människans idéer. Där står de framför evigheten, suddiga och slocknande… Musiken är den av alla konstarter som mest ger upphov till tankar. Framförallt Sibelius musik gör det.”

Text: Timo Virtanen
Bild: Stadsorkesters arkiv