Turné i Centraleuropa

Historia

Under ledning av chefdirigent Susanna Mälkki turnerade HSO i Centraleuropa. Konsertsalarna i Dortmund, Amsterdam, Wien, Katowice och Warszawa var slutsålda. Turnéprogrammets  symfoniska avdelning bestod av Jean Sibelius Symfoni nr 2 och Ludwig van Beethovens Symfoni nr 5. På turnéprogrammet fanns dessutom Lotta Wennäkoskis orkesterstycke Flounce samt Pjotr Tjajkovskijs violinkonsert med Pekka Kuusisto som solist.