Turné i Japan

Historia

År 1998 turnerade Helsingfors stadsorkester för andra gången i Japan. Orkestern hade gjort en stor turné där endast sex år tidigare. Under ledning av Paavo Berglund uppträdde orkestern i bl.a. Tokyo, Matsumoto och Nagano. På programmet fanns åter verk av Sibelius, denna gång bl.a. violinkonserten, Finlandia och symfoni 2.

Text: Salla Viitanen