Turné i Sydamerika under ledning av Saraste och Segerstam

Historia

År 2004 gjorde HSO konsertresor till bl.a. Estland, Spanien och Sydamerika. På programmet fanns musik av även Sibelius. I Estland framfördes den femte symfonin, i Spanien Barden och sånger, och i Sydamerika Pohjolas dotter och symfonierna 2 och 5. Konserterna i Spanien dirigerades av Jukka-Pekka Saraste. I Sydamerika uppträdde man i Argentina och i Brasilien under ledning av Leif Segerstam.

Text: Salla Viitanen
Bild: Stadsorkesters arkiv