Turné till världsutställningen i Paris

Historia

Turnén till Paris, d.v.s. Filharmoniska sällskapets orkesters Europaturné med världsutställningen i Paris som slutmål var ett våghalsigt projekt. Resan ansågs överdimensionerad och omöjlig att förverkliga praktiskt. Kajanus och hans vänner menade att Finland måste representeras i Paris med även sitt musikliv, men turnén fick ingen offentlig finansiering och Senaten vägrade ge ett understöd.

Albert Edelfelt, Kajanus och R.E. Westerlund gjorde en personlig vädjan till Finlands folk. Man sände insamlingslistor landet runt och fick ihop 30 000 mark.

Orkesterprojektet understöddes även av Sibelius och Kajanus gemensamma mecenat, friherre Axel Carpelan. Carpelan gav dessutom turnéns deltagare noggranna instruktioner för hur de skulle bete sig. I resan deltog 66 musiker av vilka dock endast 25 var finländare. Före orkestern kom till Paris gästade den bl.a. Stockholm, Göteborg, Malmö, Hamburg, Berlin, Amsterdam och Bryssel. På programmet fanns naturligtvis finländsk musik. Sångsolister var Aino Ackté, Maikki Järnefelt och Ida Ekman. Violinsolist var Heikki Halonen.

Ett par årtionden senare skildrade orkesterns violinist Johan Järnefelt turnén i en memoarskrift av dagbokskaraktär.