Symfoni 2, Uvertyr a-moll, Impromptu för damkör och orkester

Historia

Under Sibelius ”energiska ledning spelades symfonin mycket väl, och både verket och framförandet imponerade storligen”. Så sakligt skrev Päivälehti om ett uruppförande den 8.3.1902 som på basen av andra källor blev en av Sibelius allra största succéer. Symfonin blev en av tonsättarens internationellt mest framgångsrika verk och den hörde till bl.a. Felix Weingartners, Max Fiedlers och Arturo Toscaninis repertoar.

Text: Timo Virtanen
Bild: Sibeliusmuseum