Willy Burmester blir orkesterns konsertmästare

Historia

I samband med en resa till Petersburg träffade Robert Kajanus den begåvade violinisten Willy Burmester (1869–1933) och bad denne omgående att börja arbeta med sin orkester i Helsingfors. Burmester var tysk och hade studerat för Joseph Joachim. Han blev en utmärkt konsertmästare och var senare aktiv även som solist. Burmester skulle uruppföra Sibelius violinkonsert men måste säga nej på grund av problem med tidtabellen. Burmester deltog i Symposium-sitsarna tillsammans med Sibelius och Kajanus.

Willy Burmester gifte sig med Naëma Fazer vars bröder var kommerseråd Karl Fazer, sockerfabrikör Max Fazer, Konrad Fazer som grundade en musikhandel, samt pianist och operasångare Edvard Fazer. Burmesters flyttade från Finland år 1895.

Källor: Seija Lappalainen-Tänä iltana Yliopiston juhlasalissa & Sibelius.fi-webbsajten