Sävellysten hedelmäkori

Sävellysten hedelmäkori

Haluatko kurkistaa konsertin ja sävellysten rakenteisiin? Tutki sävellysten hedelmäkoria!

Sinfoniakonsertti rakentuu perinteisesti tietyllä tavalla: lyhyt avausteos (alkusoitto), solistiteos (konsertto) sekä orkesteriteos (esimerkiksi sinfonia). Teoksilla on oma rakenteensa. Teosten eri osillakin on oma rakenteensa. Konsertti on siis sisäkkäisten rakenteiden kokonaisuus. 

Sinfonisilla teoksilla ja niiden osilla on oma muotonsa. Muoto antaa kuulijalle yhden mahdollisuuden tarkastella säveltäjän eri ratkaisuja. Myös muodon noudattamattomuus on taiteellinen päätös. 

 

 

Sinfonisia teoksia
Sinfonisten teosten rakenteita
Musiikkia verrataan usein matematiikkaan tai arkkitehtuuriin. Mitä sillä tarkoitetaan? Alla esimerkkejä rakenteista, jotka saattavat piillä teosten takana.

Sonaattimuoto

Sonaattimuoto on yksi tyypillisimpiä ensimmäisen osan muotoja. Siinä on pää- ja sivuteema, sekä esittely-, kehittely- ja kertausjakso.

Rondo

Rondo on tyypillinen konserton osan rakenne. Siinä on useita teemoja, joista yksi toistuu.

Passacaglia

Passacaglia on rakenne, joka perustuu läpi osan toistuvaan muuttumattomaan melodiseen linjaan.

Menuetti

Menuetti oli alunperin barokkiajan kolmijakoinen tanssi.

Teema ja variaatiot

Variaatio tarkoittaa muunnelmaa. Sama musiikki sanotaan usealla eri tavalla.

Motiivi

Sävellys voidaan muodostaa motiivin ympärille.

Sävelten väliset suhteet

Hierarkiat sävelten välillä määrittelevät kuulokuvaa. Ne muodostavat teoksen harmonian.

Aleatoriikka

Aleatorinen sävellys muodostuu esityshetkellä.

Nykymusiikin piirteitä

Nykymusiikki voi palata mille tahansa aikakaudelle tai kurkottaa sävelten ulkopuolelle.