Sävellysten hedelmäkori

Kompositionernas fruktkorg

Vill du ta dig en titt på hur konserter och musikverk är uppbyggda? Undersök kompositionernas fruktkorg!

Såväl ett verk som alla dess satser har en egen arkitektur. Detta kallas för form. Formen är en slags rutt som verket tar. Som lyssnare kan man undersöka vad tonsättaren gör med denna rutt. Tonsättaren kan också låta bli att följa rutten. En symfonikonsert är traditionellt uppbyggd på ett visst sätt. På samma sätt följer de verk som spelas på symfonikonserten sina egna former. Satserna i ett verk har i sin tur sina egna former. En symfonikonsert består alltså av olika former inuti varandra.

Symfonikonsertens uppbyggnad
En symfonikonsert består vanligen av tre symfoniska verk: ett kort inledande verk (en uvertyr), ett verk med en solist (en solokonsert) och ett orkesterverk (till exempel en symfoni) i vilket orkestern själv är i huvudrollen. 

Sinfonisia teoksia
Sinfonisten teosten rakenteita
Musiikkia verrataan usein matematiikkaan tai arkkitehtuuriin. Mitä sillä tarkoitetaan? Alla esimerkkejä rakenteista, jotka saattavat piillä teosten takana.

Sonatform

I en solokonserts eller symfonis första sats är formen vanligen en sonatform.

Rondo

Rondo on tyypillinen konserton osan rakenne. Siinä on useita teemoja, joista yksi toistuu.

Passacaglia

En passacaglia är en form som bygger på att samma oförändrade melodiska linje upprepas genom hela satsen.

Menuett

En menuett var från början en barockdans i tretakt.

Variaton

I en variationssats finns ett huvudtema som varieras på olika sätt under satsens gång.

Motiivi

Sävellys voidaan muodostaa motiivin ympärille.

Sävelten väliset suhteet

Hierarkiat sävelten välillä määrittelevät kuulokuvaa. Ne muodostavat teoksen harmonian.

Aleatoriikka

Aleatorinen sävellys muodostuu esityshetkellä.

Nykymusiikin piirteitä

Nykymusiikki voi palata mille tahansa aikakaudelle tai kurkottaa sävelten ulkopuolelle.