Aulikki Haahti-Turunen

Aulikki Haahti-Turunen

Till och med i allsång tenderar jag att envist försöka hitta på ostinaton.

Instrumentgrupp
Viola
Bio

I likhet med många andra av Helsingfors stadsorkesters musiker är Aulikki Haahti-Turunen född i Uleåborg och studerade vid Teuvo Pakkalas skolas musikklass. Skolan är ett av stadens många ryktbara läroverk. I familjen Haahti var musiken ständigt närvarande: modern var en professionell musiker och matematikfadern var en stor musikvän. 

Från Uleåborg flyttade man söderut, och violinstudierna fortsatte vid Esbo musikinstitut. Musicerandet i Esbo kammarorkester gav näring till drömmen om att få arbeta som en professionell musiker. Ett avgörande steg togs på ett sommarläger då Haahti-Turunen var 18 år gammal. Violinen ersattes av ett större, lägre klingande instrument: altviolinen. Den motsvarade bättre Aulikkis karaktär och musikerskap. ”Instrumentet kändes genast helt rätt”, berättar hon. ”Jag kände att jag på en och samma gång hittade både rätt instrument och rätt repertoar.” 

Haahti-Turunen började spela i HSO år 1989. Hon är den andra generationens musiker i stadsorkestern: under de första nio åren spelade hon i orkestern samtidigt som sin mor, harpisten Marjatta Haahti. Hon har också upprepade gånger spelat i Finlands Nationaloperas orkester. Brodern Pekka hade fått henne intresserad av opera redan som barn.

Idag är Aulikki Haahti-Turunen en av stadsorkesterns mest erfarna musiker. Hon beskriver sig själv som en orkesterräv och arbetsmyra som med stor entusiasm spelar de för altviolinen skrivna  härliga mellanstämmorna. ”Till och med i allsång tenderar jag att envist försöka hitta på ostinaton.” 

Hon har också fått ett 35-årigt perspektiv på sin egen orkester. ”Jag har sett orkestern utvecklas:  klangen har blivit friare och man värdesätter det individuella uttrycket. Musiken andas, och musikerna får vara passionerade i en trygg miljö.” Haahti-Turunens instrument är en måttbeställd altviolin, tillverkad år 2023 av violinbyggare Simo Turunen.

Text: Jaani Länsiö