Musta tausta

Form under ekspressionismen

Form under ekspressionismen

I protest mot romantikens massivitet krympte formerna till att bli korta och aforistiska. Man ville säga så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. 

Tänk er vilken återhållsamhet det kräver att uttrycka sig så kort. Varje blick kan utvidgas till en dikt, varje suck till en roman. Men att uttrycka en hel roman med en enda gest, glädje med en enda inandning - dylik komprimering stöter man på endast då det saknas samma mängd av självgodhet. - Arnold Schönberg efter att ha hört Anton Weberns 6 Bagateller opus 9 (1913), ett verk som är 3 minuter och 30 sekunder långt

Musikens element
Musikens tidsperioder