Musta tausta

Harmoni under klassicismen

Harmonin följer regler eller bryter mot dem.

Under klassicismen dominerade liksom under barocken homofoni, alltså melodi och ackompanjemang. Men barockens krumelurer övergavs eftersom man eftersträvade ett tydligt, naturligt och enkelt format uttryck i såväl melodin som i den ackompanjerade harmonin. Ackorden påverkades för första gången av musikens teori. Funktionsläran i musiken såg dagens ljus och dess regler bestämde hur man gör med harmonin. Tonsättarna antingen följde reglerna eller började bryta mot dem. Sistnämnda kunde väcka reaktioner i lyssnarna och tvinga dem att lyssna efter vad tonsättaren egentligen försökte säga. Till skillnad från barockmusiken skrev man dessutom ut de ackompanjerade stämmorna istället för att använda basso continuo.

Sonat, vad vill du av mig? - Bernard Le Bovier de Fontenelle efter att ha hört ett verk som var så originellt att han tvingades lyssna noga

 

Musikens element
Musikens tidsperioder