Noora Van Dok

Noora Van Dok

Instrumentgrupp
Contrabassoon
Bio

“Om du om tio år vill ha arbete lönar det sig att välja fagott.” 20 år efteråt bör man säga att Noora Van Doks storasyster uttalade sig profetiskt. Som liten spelade Van Dok piano men var en social person som ville ha människor omkring sig. Hon ville höra till en gemenskap av samma slag hon bevittnade då hon såg Kemi stadsorkester uppträda. En gång uppträdde en fagott-trio i högstadiet i Torneå. Sådana populära stycken som Baby Elephant Walk och Pink Panther gjorde ett så stort intryck på den 13-årige Noora att hon genast meddelade en av musikerna att hon nästa höst börjar studera fagott.

Van Dok hade alltid - i kör och som basist i skolbandet - sökt sig till det låga registret för att få vara en del av harmonin. Endast lärarens förmaning hejdade henne från att genast börja spela kontrafa-gott istället för vanlig fagott. Van Dok gick dock snabbt framåt, dels för att hon var entusiastisk och dels för att hon simmade. För att spela fagott och framförallt kontrafagott behövs ju tränade lungor och starka händer.

Efter ett par år spelade Van Dok i Uleåborgs konservatoriums orkester. Ett år senare fick hon en plats i ungdomsorkestern Vivo. Fagottistens plats var redan besatt, men det behövdes även en kontrafagott eftersom Gustav Mahlers första symfoni fanns på programmet. Sedan dess har Mah-ler sin egen plats i Van Doks hjärta vid sidan om Sibelius, Tjajkovskij och Brahms.

Van Dok studerade kontrafagott för Erkki Suomalainen på Sibelius-Akademin. Som utbyteselev i Mannheim hade hon som lärare Stephan Krings, som spelar i WDR-symfoniorkestern i Köln. Krings blev en av hennes viktigaste mentorer. År 2013 blev Van Dok solokontrafagottist i Helsing-fors stadsorkester med Erkki Suomalainen som kollega. En annan arbetskamrat blev Mikko-Pekka Svala som i tiderna spelat Baby Elephant Walk i fagott-trion i Torneå.