Kapellimestari

Dirigenten

Dirigenten är orkesterns konstruktionschef, trafikpolis och tolk. Före dirigenten ställer sig framför orkestern studerar han verket och skapar sig en egen vision av det. I repetitionerna förmedlar dirigenten visionen åt musikerna. Den individuella musikern ser framför sig endast sin egen stämma. Dirigenten ser framför sig partituret som innehåller allas stämmor. Det är dirigentens uppgift att signalera åt musikerna vad som är viktigt, vad som skall stanna i bakgrunden och hur man skall göra då det kommer ett krångligt ställe. Dirigenten ger det tempo musiken spelas i och slår sin taktpinne enligt ett visst mönster för att hjälpa musikerna att räkna. Dirigenten ser till att alla kommer in på rätt ställe i musiken, och förmedlar med hela sin uppenbarelse musikstyckets själ och karaktär.

Kapellimestari