Harpistit

Harpisterna

På grund av harpans tysta och speciella klang tiger den övriga orkestern ofta då harpan spelar så att den skall höras. I harpsektionen måste man räkna pauser. I HSO spelar 2.harpisten ibland också celesta eller piano. Harpisterna stämmer sitt instrument med fötterna. En harpist behöver ca 10 minuter för att stämma sitt instrument med hjälp av en tuner. Under arbetsdagens gång stämmer harpisten harpan tre gånger, under en konsert två gånger. En gång i året byter man ut alla 47 strängar och en harptekniker stämmer harpans stämmekanism.

Harpistit - Harp