Presentation

Förlora, försvinna, förintas, förglömmas. Tonsättaren Nikolaj Roslavets biografi präglas av utradering. I flera årtionden försökte sovjetsystemet sudda ut Roslavets ur sina kartotek, kataloger, arkiv och konsertprogram. Detta närapå lyckades. Man trodde länge att den första violinkonsertens partitur hade försvunnit, men år 1989 hittades det i ett arkiv i Moskva. Violinist Simone Lamsmsa studerade in partituret på tio dagar då hon med kort varsel måste hoppa in som solist. Risktagningen lyckades. Verket har stannat i hennes repertoar. 
 

Konstnärer

Olari Elts
dirigent
Simone Lamsma
fiol

Program

  19:00
  Anatoly Lyadov  
  From the Apocalypse 
  Nikolai Roslavets
  Violinkonsert nr 1
  Justė Janulytė 
  Apnea 
  21:00
  Igor Stravinsky
  Petrusjka (1947)
Musiikkitalo Concert Hall
Olari Elts
Simone Lamsma
Anatoly Lyadov  
From the Apocalypse 
Nikolai Roslavets
Violinkonsert nr 1
Justė Janulytė 
Apnea 
Igor Stravinsky
Petrusjka (1947)