Lyömäsoittajat

Slagverkarna

I orkestern är det slagverkarna eller perkussionisterna som har det största antalet instrument att spela på. Slagverkarna förstärker musikens rytmer och färger. Undantaget är pukspelaren eller timpanisten, som spelar endast pukor. Pukorna stäms med en fotpedal, vilket kan göras mitt i ett stycke. Då lutar sig timpanisten över pukan för att lyssna efter tonhöjden. I slagverkarens arbete består utmaningen i att följa med flera olika stämmor samtidigt som man växlar mellan olika slaginstrument. Att förflytta sig från ett instrument till ett annat kräver förmåga att fort anpassa speltekniken till det nya instrumentet. I slagverkarnas stämmor uppträder ständigt effekter som har att göra med varandra. Av musikerna krävs sinne för teamwork och timing för att allt skall klaffa.

Lyömäsoittaja - Percussion