Barden, första versionen

Historia

Sibelius förklarade inte Bardens programmatiska innehåll, men kritikern i Helsingin Sanomat ansåg att ”verket skildrar en hjältesångares, en bards, entusiasm då han framför sin dikt”. Tondikten har även förknippats med Runebergs dikt med samma namn som inte är en ”hjältedikt” utan snarare en karg och sorgmodig skildring av en sångares levnadslopp. I januari 1916 uruppförde Sibelius Barden i en reviderad version.

Text: Timo Virtanen
Bild: Stadsorkesters arkiv