Förhandlingar om att omvandla Filharmoniska orkestern till Helsingfors stads orkester inleds

Historia

1.4.1913 inledde Stadens musiknämnd och Filharmoniska sällskapets styrelse förhandlingar med Filharmoniska sällskapets orkester och Helsingfors symfoniorkester. Målet var att bilda en enda orkester. Förhandlingarna ledde ingenstans eftersom båda orkestrarna envist rekommenderade att den andra orkesterns verksamhet skall läggas ner.

Musiknämnden önskade få ett slut på grälet och rekommenderade åt stadsstyrelsen att man temporärt kunde bilda en kommunaliserad orkester som kunde ledas av såväl Kajanus som Schnéevoigt. Mirakulöst nog gick förslaget igenom år 1914, och Helsingfors stadsorkester föddes. Samtidigt lades orkesterskolan ner, och dess elever flyttades över till Helsingfors musikinstitut.

Grälets kontrahenter, Kajanus och Schnéevoigt, grävde dock inte ner sina stridsyxor. Det temporära beslutet att ha en kommunaliserad orkester tänjde ut att vara i fem år. Det slutliga beslutet om en kommunalisering fattades år 1919. 

Källa: Einari Marvia & Matti Vainio – Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982