Den första valborgsmatinén

Historia

Valborgsmatinén är en tradition som inleddes av Kajanus orkester och som fortsätter än idag. Redan 1883 gavs i samband med första maj en Populärkonsert. Dagsmatinén år 1884 marknadsfördes dock uttryckligen som en valborgskonsert.

Under de första åren gavs matinén antingen i Brandkårshuset, Societetshuset (nuv. Stadshuset) eller Brunnshuset, senare alltid i Brunnshuset. På 1940-talet gavs den huvudsakligen i konservatoriets sal, och senare i Finlandia-huset.

Programmet har förblivit rätt oförändrat genom åren. Exempelvis Björnborgarnas marsch har hört till repertoaren sedan år 1889, och Wagners uvertyr till Lohengrin har spelats sedan åtminstone början av 1900-talet. På praktiskt taget varje valborgsmatiné har man framfört någonting av Sibelius. Arthur Fuhrmanns arrangemang av Marianito Mores Uno Tango etablerade sig i repertoaren år 1976.

Källor: Helsingfors stadsorkesters konsertuppgifter i databasen Opas, Anu Fagerström & Nationalbibliotekets digitaliserade dagstidningar