Eugéne Ysaÿe är orkesterns solist

Historia

En av höjdpunkterna i orkesterns tidiga verksamhet utgjordes av den 24-åriga belgiska mästarviolinisten Eugéne Ysaÿes besök. Han spelade Wieniawskis andra violinkonsert - Ysaÿe hade varit Wieniawskis elev - och Svendsens Romans, och gav två extranummer. På programmet fanns även Beethovens sjunde symfoni och Brahms Tragiska uvertyr. Universitetets solennitetssal var fylld till brädden av åhörare. Ysaÿe återvände till Finland år 1885 och uppträdde då som orkesterföreningens solist.

Källor: Einari Marvia & Matti Vainio – Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982 & Seija Lappalainen – Tänä iltana Yliopiston juhlasalissa