Historiska bilder I och II

Historia

Scènes historiques II uruppfördes den 29.3.1912, före den första sviten. Båda sviterna framfördes tillsammans den 11.10.1912. Den första sviten bygger på satser ur Musiken till Pressens dagar. I den andra sviten gav Sibelius satserna fantasifulla titlar: JaktenMinnesångVid vindbryggan. De historiska scenerna var en lättsmält musik, fjärran den fjärde symfonin. Alltså ansåg man att sviterna representerade ”måhända det genialaste Sibelius skapat”. 

Text: Timo Virtanen
Bild: Nationalbiblioteket