Symfoni 4 (uruppförande), In memoriam, Dryaden och Nattlig ritt och soluppgång (f.f.g. i Finland)

Historia

Den fjärde symfonins uruppförande den 3.4.1911 bemöttes med förvirring och häpnad. I Helsingin Sanomat konstaterades kort att det rörde sig om ett ”melodiskt och harmoniskt synnerligen överraskande verk”. Konsertens övriga verk fick ett positivt mottagande.

Efteråt stötte Aino Sibelius på, som hon senare erinrade sig, undvikande blickar, generade eller dolt ironiska leenden. Tonsättaren själv berättade över 30 år senare åt Jussi Jalas: ”Då jag första gången presenterade den fjärde symfonin blev det inga applåder och ingen kom för att tacka. Endast Eero Järnefelt, som verket är tillägnat, kom till mig och sa: ’Nu går vi till Societetshuset’.”

Text: Timo Virtanen
Bild: Stadsorkesters arkiv