HSO:s programplanering belönas

Historia

Hösten 2016 fick orkesterns färska nya chefdirigent Susanna Mälkkis och Helsingfors stadsorkester beröm för sin programplanering. Framförallt det franska temat för konsertsäsongen 2016-2017 väckte uppmärksamhet. I sitt årsseminarium tilldelade Finlands Förening För Estetik sitt pris Vuoden Esteettinen Teko (Årets estetiska gärning) till HSO och Susanna Mälkki. Motiveringen löd:

”Susanna Mälkki inledde i höst sin period som Helsingfors stadsorkesters chefdirigent. Perioden utgör en kulmen på orkesterns mångåriga positiva konstnärliga utveckling. Med det  finländska orkesterlivets mått mätt är det av Mälkki planerade programmet för  konsertsäsongen 2016-2017 exceptionellt. Den om en festival påminnande helheten gjorde  Helsingfors stadsorkester till denna säsongs intressantaste finländska orkester. Ett utbud av fransk och östeuropeisk musik samt intressant ny musik skapade en fokuserad och djärv programhelhet. Den gav orkestern en helt ny och mera mångsidig profil och erbjuder samtidigt spännande utvecklingsmöjligheter.”