HSO och Sibelius-Akademin inleder ett kammarmusiksamarbete

Historia

Hösten 2016 inledde Helsingfors stadsorkesters musiker och Sibelius-Akademins orkesterinstrumentelever ett nytt slag av kammarmusiksamarbete. Under konsertsäsongen ges fyra en halv timme långa Tillsammans!-konserter i Musikhusets huvudfoajé.  Tillsammans!-konserterna äger rum före HSO:s konserter och är gratis. Samarbetet är inlett på initiativ av HSO. Dess mål är att ge musikeleverna praktiska erfarenheter av arbetet på musikfältet och etablera en kontakt mellan orkestern och en ny musikergeneration. I  Tillsammans!-konserterna framförs musik som är förknippad med den repertoar som HSO framför i sin konsert senare samma kväll.