Symfoni 3, Pohjolas dotter (f.f.g. i Finland), Belsazzars gästabud

Historia

25.9.1907

Efter flera succéer och de två första symfonierna kom den tredje symfonin som en överraskning. Mottagandet var inte entusiastiskt. Det var inget fel på de yttre dragen - symfonin kallades för ”genomskinligt klar” - men innehållet blev nästan ingen klok på. Överraskande nog var Karl Flodin helt positiv i sitt omdöme: symfonin fyllde ”alla anspråk på ett symfoniskt konstverk i modern betydelse”. Den andra satsen skulle Flodin gärna ha lyssnat på hur länge som helst.

Text: Timo Virtanen
Bild: Stadsorkesters arkiv