Presentation

“Halleluja!” skrev en euforisk Anton Bruckner på ett ställe i sin åttonde symfonis skisser. På just det stället, i verkets slut, spelas alla symfonins satsers huvudteman samtidigt på varandra. Då Bruckner inledde kompositionsarbetet placerade han ribban högt: han hade som mål att skriva alla tiders mäktigaste symfoni. Redan de första takterna i detta katedralstora verk inviterar lyssnaren till en vågad resa det verkligen är värt att delta i.

Konstnärer

Susanna Mälkki
dirigent

Program

    19:00
    21:00
    Anton Bruckner
    Symfoni nr 8 (1890, ed. Nowak)
Serie IV
Musiikkitalo Concert Hall
Susanna Mälkki
Anton Bruckner
Symfoni nr 8 (1890, ed. Nowak)