Presentation

Vi förberder som bäst en säker konserthöst och kommer att informera om konsertrutiner och biljettförsäljning i augusti.

Ingeborg von Bronsarts sångspel Jery och Bätely var en stor succé i Tyskland i slutet av 1800-talet. Den finländska musikens dag inleds i festliga och spirituella tecken med sångspelets uvertyr. 

Kimmo Hakolas nya verk Wake! hör till serien Helsingfors-variationer och hänvisar till 

Jean Sibelius Finlandia vars tidiga version hette Finland vaknar. ”Min komposition är en förkunnelse i denna tid, den väcker mänskligheten till att den – här och nu! – bör leva mera ansvarsfullt och begrava den själviskhet som förintar liv!” 

“Om Stanley Kubrick var vid liv och först nu inledde arbetet på 2001-ett rymdäventyr kunde han ersätta György Ligetis musik med första satsen i Esa-Pekka Salonens cellokonsert (2017).” (Helsingin Sanomat) Solist i konsertäventyret är HSO:s cellosektions stämledare Lauri Kankkunen. 

Konstnärer

Susanna Mälkki
dirigent
Lauri Kankkunen
cello

Program

  19:00
  Ingeborg von Bronsart
  Jery und Bätely, ouvertyr
  Kimmo Hakola
  Wake!
  Esa-Pekka Salonen
  Cellokonsert
  20:15
  Jean Sibelius
  Finlandia
Musiikkitalo Concert Hall
Susanna Mälkki
Lauri Kankkunen
Ingeborg von Bronsart
Jery und Bätely, ouvertyr
Kimmo Hakola
Wake!
Esa-Pekka Salonen
Cellokonsert
Jean Sibelius
Finlandia